Our News

November 02 2016 0Comment

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “ โครงการ โรงเรียนโรงงาน ” ระหว่าง บริษัทบางกอก อินดัสเตรียล บอยเลอร์จำกัด  กับ วิทยาลัยต่าง ๆ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556  คุณประสงค์  บุญคำมูล  ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทบางกอก อินดัสเตรียล บอยเลอร์ จำกัด เป็นผู้แทนบริษัทฯ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โดย ท่านการุณย์   นาควิชานนท์   ผู้อำนวยการ ให้เกียรติลงนามในบันทึกข้อตกลง และทางวิทยาลัยฯ ได้ส่งนักศึกษา สาขางานเชื่อม เข้าฝึกงานกับ บริษัทฯ ระยะเวลาฝึกงาน 6 เดือน และ 1 ปี “ ในปี2556  มีวิทยาลัยการอาชีพที่ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัทฯ 3 วิทยาลัย ซึ่งก่อนหน้านี้ทางบริษัทฯ [...]
November 02 2016 0Comment

โครงการระบบโรงเรียนโรงงาน

ผู้นำเอา  “โครงการระบบโรงเรียนโรงงาน”  (ทวิภาคี) มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในระดับผู้ช่วยช่าง , ช่างประกอบ และช่างเชื่อม ได้ประสบผลสำเร็จเกิน 100 %                  เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ระดับปฎิบัติการอย่างหนัก โดยเฉพาะสาขางานเชื่อม สาเหตุมาจากภาคอุตสาหกรรมในประเทศมีการขยายตัวและลงทุนอย่างต่อเนื่อง แต่ภาครัฐในส่วนที่ดูแลด้านแรงงานโดยเฉพาะกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน และสถาบันอาชีวศึกษา ไม่สามารถจัดหาหรือผลิตแรงงานให้กับภาคอุตสาหกรรมได้ทันหรือเพียงพอ สาเหตุเนื่องมาจากปัจจุบันมีปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องหลายประการ ในกรณีประเทศที่มีการพัฒนาและธุรกิจภาคอุตสาหกรรมขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่ดูแลฝ่ายทรัพยากรบุคคลก็จะต้องปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ต่าง ๆ ให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป เมื่อประมาณ 20 กว่าปีก่อน งานฝ่ายบุคคลเมื่อมีความต้องการพนักงานระดับปฎิบัติการ หรือระดับช่างก็สามารถเขียนป้ายติดประกาศรับสมัครงานหน้าบริษัทฯ ใช้เวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์ ก็มีแรงงานเพียงพอตามความต้องการหรือแม้แต่ ตำแหน่งที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ลงรับสมัครงานทางหนังสือพิมพ์ก็ไม่เกิน 2 สัปดาห์ ปัจจุบันสื่อดังกล่าวไม่สามารถจูงใจให้มีแรงงานเข้ามาสมัครงานกับองค์กรได้ หรือถ้ามีก็อยู่ได้ไม่นาน สาเหตุมาจากพนักงานหรือลูกจ้างมีทางเลือกที่จะเปลี่ยนงานไปอยู่องค์กรอื่น โดยมีสวัสดิการและสิ่งตอบแทนที่สูงกว่า จึงมีปัญหาอัตราเข้า – ออกสูง ทำให้ส่งผลกระทบกับธุรกิจของสถานประกอบการเป็นอย่างมาก ดังนั้นปัญหาเหล่านี้ผู้ดูแลด้านทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ายสรรหาและพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการจะต้องคิดหากลยุทธ์ต่าง ๆ ให้ได้มาซึ่งแรงงาน เพื่อจัดส่งให้กับฝ่ายผลิตของสถานประกอบการได้ทัน ซึ่งสถานประกอบการบางแห่งมองไปที่แรงงานนอกระบบ (Subcontractor)    หรือแม้แต่แรงงานต่างด้าว เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯได้  ซึ่งการบริหารจัดการคน ปัจจุบันนี้จะต้องทำแบบนักการตลาด [...]
October 25 2016 0Comment

Team building

BIB’s Walk Rally at Royal Hill Golf Resort and Spa On 20th-22nd September 2016, Bangkok Industrial Boilers arranged a walk rally as a fun and effective corporate team building event. The activities took place at Royal Hill Golf Resort and Spa, situated in the middle of mountainous Nakhon Nayok. Mr. Suchin Chaichumsak, governor of Nakhon [...]
April 06 2015 0Comment

4 Springtime Color Schemes to Try at Home

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ab debitis ea est illum ipsa itaque libero optio quasi voluptas! Consequuntur deserunt expedita, fugiat hic illum porro quidem quis recusandae vero? Aliquid assumenda cum delectus eaque eligendi, enim eum excepturi fugit illum impedit in iste laudantium modi natus, nisi nobis obcaecati praesentium quis reiciendis rerum sapiente […]

April 06 2015 0Comment

11 Times Old Furniture Gained New Life

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ab debitis ea est illum ipsa itaque libero optio quasi voluptas! Consequuntur deserunt expedita, fugiat hic illum porro quidem quis recusandae vero? Aliquid assumenda cum delectus eaque eligendi, enim eum excepturi fugit illum impedit in iste laudantium modi natus, nisi nobis obcaecati praesentium quis reiciendis rerum sapiente […]

March 07 2015 0Comment

How To Decorate With Black-and-White

The classic color combination makes any room — from bathrooms to bedrooms — sophisticated, chic, and timeless. From horizontal stripes to graphic floor tile, designers share their favorite black-and-white decorating ideas.

March 07 2015 0Comment

8 Paint Colors That Will Make You Rethink White

The power of a white room is stunning—clean and crisp, the neutral palette adds a dose of instant chic to any home. With a never-ending array of undertones and finishes, finding the perfect white paint for your space can be a daunting task. So what’s the perfect formulation for your molding? Your bathroom? How about […]

March 07 2015 0Comment

This Century-Old Church Is Now a Cozy Home

Updating a historic home can come with challenges (like hidden surprises behind every demolished wall). So we can only imagine the effort required to convert an old space that was never actually meant to be a house. Luckily, the couple that now lives in this 1896 church had one convenient advantage they’re architects who had […]

March 03 2015 0Comment

What to consider before dating an engineer

Seeing as though I have dated not one, but two engineers, and I am constantly surrounded by (male) engineers, I seem to have become the authority on this topic. My site stats agree that this content – strange as it may be – attracts substantial traffic. So here it is: why not to date an […]

March 03 2015 0Comment

Female Engineers – Winning with the Velvet Glove

So this blog and others like it have exhausted the facts and figured about women in engineering and how wonderful it all is for us to be there. I want to talk about something I’ve experienced that gave a new spin on why companies should hire and promote female engineers. Not all female engineers will […]